Krištof Peer

Grb družine Peer

Prvi znani imetnik in stanovalec hiše na Gosposki ulici je bil Krištof Peer (tudi Pehr). V zgodovinskih virih se med letoma 1600 in 1628 omenjajo Krištof in njegovi dediči. Družina Peer je bila znana kranjska družina, ki je izvirala iz Kočevskega. Med njenimi pripadniki so bili meščani Ljubljane na Novem in Starem trgu, med njimi v sredini 18. stoletja celo župan. Od leta 1665 je veja prejela celo plemiški naslov ter ustanovila smledniško vejo (Pernburgi), med bolj znamenitimi nosilci priimka Peer pa je bil zagotovo duhovnik Karel Peer plemeniti Pernburg, vikar ljubljanskega škofa in član znamenite ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma, ki je prezidal znameniti severni del semenišča (proti Ljubljanici) sredi 18. stoletja.